SOŠT Poprad - povinné zverejňovanie

Up

Zmluvy 2017

Zmluva 2410/2017 - oprava elektroinštalácie, vysprávky, maľovanie priestorov
Zmluva 2 - používanie telocvične
Zmluva 1 - používanie telocvične
Zmluva - spolupráca s UPJŠ - dodatok č. 1
Zmluva - podpora prevádzky CISCO - dodatok č. 1
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo - zateplenie internátu
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva - oprava podlahy v triedach
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva č. 2 - 2017 o používaní telocvične
Zmluva č. 1 - 2017 o používaní telocvične
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
 

Naspäť na stránku školy
Stredná odborná škola technická. Všetky práva vyhradené.