SOŠT Poprad - povinné zverejňovanie

Up

Zmluvy 2014

Rámcová kúpna zmluva - Daffer spol.s r.o.
Zmluva č. 001 - dodávka a práce pri výmene okien
Zmluva Orsag - dodávka okien a doplnkov
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zaiadení
Zmluva o dodávke zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
Zmluva o používaní telocvične v SOŠT Kukučínova 483/12, Poprad
Dodatok č. 2/2015 k zmluve o dodávke plynu
Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektr. inštalácie
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení
Zmluva o poskytnutí služieb č. 3/2014
Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dodávke plynu
Zmluva č. ŠRF-22-10-2014 o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 

Naspäť na stránku školy
Stredná odborná škola technická. Všetky práva vyhradené.