Nachádzaš sa tu: Domov Obstarávania Obstarávania 2016 Obstarávanie Obstarávanie 2016
Up

Obstarávanie 2016

Súhrnná správa - 4. kvartál 2016
Výzva - výmena regulácie v kotolniach
Výzva - výmena regulácie v kotolniach - príloha 1
Výzva - výmena regulácie v kotolniach - príloha 2
Súhrnná správa - 3. kvartál 2016
Súhrnná správa - 2. kvartál 2016
Príloha č.1 - výkaz výmer (chodníky)
Príloha č.2 - vyhlásenie (chodníky)
Príloha č.1 - výkaz výmer (oplotenie)
Príloha č.2 - vyhlásenie (oplotenie)
Výzva - zateplenie fasády telocvične
Príloha č.2 - vyhlásenie (zateplenie fasády telocvične)
Príloha č.1 - výkaz výmer (zateplenie fasády telocvične)
Súhrnná správa - 1. kvartál 2016
 

Copyright © 2011 - 2018
Stredná odborná škola technická. Všetky práva vyhradené.