Up

Obstarávanie 2015

Súhrnná správa - 4. kvartál 2015
Výzva - oprava fasády a sokla telocvične + príloha 2
Výzva - oprava fasády a sokla telocvične + príloha 1
Výzva - oprava dievčenských soc. zariadení + príloha 1
Výzva - oprava dievčenských soc. zariadení + príloha 2
Súhrnná správa - 3. kvartál 2015
Súhrnná správa - 2. kvartál 2015
Výzva - oprava chlapčenských soc. zariadení - príloha 2
Výzva - oprava chlapčenských soc. zariadení - príloha 1
Výzva - oprava chlapčenských soc. zariadení
Súhrnná správa - 1. kvartál 2015
Výzva - Vytvorenie interaktívneho obsahu
Verejná súťaž - Prenájom nebytových priestorov