SOŠT Poprad - povinné zverejňovanie

Up

Obstarávanie 2014

Súhrnná správa - 4. kvartál 2014
Výzva - oprava chodieb a podesty schodiska
Výzva na predloženie ponuky - oprava schodiska
Výzva na predloženie ponuky - interaktívny obsah
Súhrnná správa - 3. kvartál 2014
Výzva na predloženie ponuky - nákup kompresora
Výzva na predloženie ponuky - vytvorenie interaktívneho obsahu
Súhrnná správa - 2. kvartál 2014
Výzva na preloženie ponuky - zabezpečenie školení
Výzva na predloženie ponuky - nákup IKT a didaktických prostriedkov
VÝZVA na predloženie ponuky - rekonštrukcia elektrickej inštalácie
VÝZVA na predloženie ponuky - spotrebný materiál
VÝZVA na predloženie ponuky - oprava sociálnych zariadení
Príloha č.1: VÝZVA na predloženie ponuky - oprava sociálnych zariadení
VÝZVA na predloženie ponuky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Súhrnná správa - 1. kvartál 2014
VÝZVA na predloženie ponuky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služby
 

Naspäť na stránku školy
Stredná odborná škola technická. Všetky práva vyhradené.